RSS

Aktualności

 • Thursday, 12 November 2020r. Inwestycje

  Informacja dla Mieszkańców miejscowości Kłaj i Targowisko

  Dotyczy projektu nr RPMP.05.03.02-12-0993/17, pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miejscowości Targowisko wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłaju, gmina Kłaj.

  Szanowani Mieszkańcy miejscowości Kłaj i Targowisko

  informuję, że Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. rozpoczęło realizację inwestycji związanej z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłaju.

  W związku z powyższym szczególnie na terenie miejscowości Kłaj i Targowisko będzie odbywał się ruch pojazdów związanych z obsługą budowy. Niewątpliwie będzie to powodowało pewną odczuwalną uciążliwość dla mieszkańców zwłaszcza na etapie robót ziemnych, dlatego proszę Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość. Ze swojej strony postaramy się dołożyć wszelkich starań aby minimalizować niedogodności dla Mieszkańców w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

  W sprawach interwencyjnych proszę o kontakt telefonicznych do biura GPK Sp. z o.o. tel. nr 12 284 23 03 lub mailowy: 

  Termin zakończenia realizacji inwestycji – listopad 2021 roku.

  Zadanie jest realizowanie przy wsparciu środkami z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

   Z poważaniem,
  Leszek Makowiecki
  Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Kłaj

Galeria