RSS

Aktualności

 • Sunday, 11 August 2019r. Informacje

  Fiszka do projektu JPM NEET’s

   

   

  LP.

  Nazwa Pola

  Informacje

  1.      

  Tytuł  projektu

  ‘Małopolska Fabryka Aktywizacji POWER’

  2.      

  Województwo

  Małopolska

  3.      

  Typ uczestnika projektu

  1. Osoby w wieku 15-29 lat.

  2. NEETY (nie uczą się i nie pracują)

  3. Zamieszkują obszar wybranych gmin - załącznik

  - lub są ON

  -lub powracają na rynek pracy (mają dzieci do lat 6)

  4.      

  Rekrutacja

  Okres rekrutacji od 01.06.2019 do 30.11.2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.

  5.      

  Definicja NEET-ów

  1. Wiek pomiędzy  15‐29 lat,

  2. Nie pracuje  (bezrobotny lub bierny zawodowo)

  3. Nie kształci się (tj. nie uczy  się na studiach dziennych, w liceum, technikum, szkole branżowej, policealnej)

  4.  Nie szkoli  się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

  5. Mieszka  w Małopolsce (może być to również pobyt tymczasowy) – w jednej z gmin województwa Małopolskiego (załącznik GMIN!!!)59 osób

  6. Jeśli nie mieszka w jednej z gmin wymienionych w punkcie  5 musi być:
  - osobą niepełnosprawną – 13 osób

  - rodzicem który chce wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem (dziecko do lat 6) -18 osób

   

  6.      

  Wsparcie

  Zaplanowane formy wsparcia:

  1. Doradztwo Zawodowe (3 godziny – tworzenie IPD)

  2. Pośrednictwo pracy (3 godziny)

  3. Szkolenia/Kursy zawodowe z egzaminem (90 zgodnie z Barometrem) (stypendium szkoleniowe 1033 zł-160h)

  4. Zatrudnienie wspierane – 9 osób po 12 h/Bon na zasiedlenie – 3 osoby

  5. Staże zawodowe (3miesiące, 1033 zł, 26 osób)

  7.      

  Kontakt

  J&P MORITZ CONSULTING GROUP Jacek Poproch 

  Biuro Projektu

  Ul. Kościuszki 10

  33-100 Tarnów

  Tel.  887 788 063

   Mail:

  WWW fabrykaaktywizacji.pl

  8.      

  Data realizacji projektu

  01.06.2019 – 31.07.2020

  9.      

  Opis wsparcia *

   

  1. Doradztwo Zawodowe

  Indywidualne Spotkania z Doradcą Zawodowym – 3 godziny na osobę, dla 90 osób. Wraz z  Doradcą  Zawodowym  Uczestnik Projektu opracuje Indywidualny Plan Działania obejmujący m.in.: wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe.

  2. Pośrednictwo pracy

  Pośrednictwo pracy dla  90 UP, po 3  godziny  wsparcia na osobę. W zależności od potrzeb Uczestnika Projektu,  pośrednictwo  obejmie  m.in. umiejętność sprawnego poruszania się po rynku pracy, sposoby samodzielnego poszukiwania pracy, informację o aktualnych ofertach/giełdach/ targach pracy, projektach dla UP, wsparcie w przygotowaniu CV i aplikacji, szukaniu ofert pracy i alternatywnych formach szukania zatrudnienia.

   3. Kursy zawodowe wraz z egzaminem

  Kursy zawodowe w ramach projektu zrealizuje 90  osób. 72 osoby uzyskają kwalifikacje, dla 18 osób będą to szkolenia podnoszące kompetencje.  Kursy zawodowe będą dobierane na podstawie stworzonego wraz z Doradcą Zawodowym przez Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania, średnio 150 h.

  4. Zatrudnienie wspierane/Bon na zasiedlenie

  Zatrudnienie wspierane dla  udział 9 os.,  12 godz. wsparcia, co łącznie daje 108 godz. wsparcia  dla osób młodych, przebywających poza rynkiem pracy, nieposiadających żadnych doświadczeń zaw. Lub nieposiadających aktualnych kwalifikacji lub osób z niskim poziomem kompetencji społ., uniemożliwiających podjęcie aktywności zaw. i/lub eduk. Bon na zasiedlenie w wysokości łącznej 9 160,40 dla 3 UP

  5. Staże zawodowe i współpraca z pracodawcami

  Staże zawodowe, trwają minimum 3 miesiące, realizowane dla 26 UP. Dobór staży nastąpi według IPD, w powiązaniu do potrzeb rynku pracy i  ukończonego Szkolenia. W ramach stażu zapewniamy: stypendium stażowe w wysokości 1033 zł miesięcznie, ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu.

   

   

Galeria