RSS

Aktualności

 • Friday, 30 July 2021r. Inwestycje

  „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

  „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” projekt współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”

  Szanowni Państwo,

  Beneficjenci projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, zgodnie z podpisanym w dniu 18 czerwca aneksem do umowy z Wykonawcą zadania tj. firmą SANITO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zakończenie realizacji zadania planowane jest do dnia 30 listopada 2021.

  Informujemy, że w ramach Projektu firma AdMat-Eko Energia Odnawialna Martyna Piecuch z ramienia Wykonawcy tj. firmy Sanito przeprowadza inwentaryzację (projekt techniczny) przed montażem instalacji fotowoltaicznej. Przedstawiciele firmy kontaktują się z mieszkańcami SMS-em lub telefonicznie, proszą również o przygotowanie faktury za energię elektryczną.

  Jednocześnie informujemy, że:

  wizje lokalne przedmontażowe są wykonywane przez pracowników terenowych, którzy będą posiadać upoważnienia (wraz ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego) przygotowane przez Urząd Gminy Kłaj.

  Prace prowadzone są jednocześnie we wszystkich subregionach, a harmonogram prac jest przygotowany z tygodniowym wyprzedzeniem.

  W przypadku osób zakwalifikowanych z listy rezerwowej przedstawiciel Firmy Dotacje Optymalne DO EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie będzie wykonywał oceny techniczne możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych po wcześniejszym ustaleniu terminu. Audyty te są odpłatne a audytor dostarczy stosowną umowę na jego wykonanie.

  W ramach projektu dostępny jest adres e-mail dotyczący wszelkich, niezbędnych uzgodnień technicznych dotyczących dostawy i montażu instalacji OZE tj: .

  W przypadku pytań prosimy o kontakt z referatem Inwestycji za pośrednictwem adresu e-mail: oraz .

  Załączniki: 

Galeria