RSS

Aktualności

 • Wednesday, 4 December 2019r. Informacje

  Dlaczego drożeją śmieci?

  Dlaczego drożeją śmieci?

  Drodzy Mieszkańcy,
  gmina nie może na śmieciach zarabiać, ale nie może też do nich dopłacać, jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu zebranych opłat za wywóz śmieci. Jako gmina jesteśmy zobowiązani w pierwszej kolejności ogłosić przetarg i wyłonić firmę, która będzie od mieszkańców odbierać odpady. W marcu br. został rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz odbiór z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na łączną kwotę 1.360.800 zł, co powoduje dość dużą podwyżkę. Po przeliczeniu kwoty wynikającej z przetargu na odbiór odpadów komunalnych w 2019 r. nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko podnieść ceny za odbiór odpadów tak, aby zebrać kwotę potrzebną do zapłaty w 2019 r. Porównując: poprzednio za miesiąc płaciliśmy 91.800 zł, po podwyżce 151.200 zł za miesiąc. Opłaty te wynikają z kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami, które kalkuluje firma wyłoniona w przetargu. Podwyżka tłumaczona jest przez Firmę MPGO, która jako jedyna złożyła ofertę, rosnącymi cenami opłat środowiskowych oraz wzrostem cen na instalacjach składowania odpadów oraz kosztami pracy. Umowa z MPGO została zawarta do 31 grudnia 2019 roku, z nadzieją, że ceny na rynku śmieci się ustabilizują. Obecnie mniej płacą tylko te gminy, które nie organizowały jeszcze przetargów na nowych zasadach, gdzie obowiązują jeszcze przetargi z 2017 roku, ale są też gminy, w których płacą więcej od osoby nawet po 20 zł. 

  Czy będziemy płacili za śmieci więcej? 

  To zależy też od nas samych, czy dobrze segregujemy śmieci, czy nie wrzucamy ciężkich rzeczy do kosza. Musimy wiedzieć, że płacimy za tonę śmieci, więc nie jest to bez znaczenia, co w tym koszu się znajduje. Dodać też należy, że produkujemy coraz więcej śmieci i coraz więcej ich oddajemy. Jeżeli dodamy do tego przepisy ochrony środowiska - jak zakaz spalania śmieci i odpadów zielonych, to widzimy, że odpadów komunalnych oraz bio będzie zapewne coraz więcej. Nikt nie lubi podwyżek, chyba, że są to podwyżki wynagrodzeń. Nie podchodźmy do sprawy: płacę i żądam, bo będziemy płacić jeszcze więcej.  Segregujmy i czasem zastanówmy się: czy to, co oddajemy niezgodnie z przynależnością nie podnosi kosztów?

  Szanowni Mieszkańcy!
  Podsumowując, chciałem wszystkim wyjaśnić, że wpływ gminy na ceny śmieci jest minimalny. To była trudna decyzja, ale konieczna i odpowiedzialna. Pokrywanie z budżetu gminy opłat za usługę świadczoną  na rzecz mieszkańców nie jest prawnie możliwe. Liczymy na Państwa zrozumienie i odpowiedzialność.

  Dziękuję, 

  Wójt Gminy Kłaj
  Zbigniew Strączek

Galeria