RSS

Aktualności

 • Tuesday, 21 May 2019r. Informacje

  "Czyste Powietrze"

  Szanowni Państwo,

  W dniu 14 maja 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę na mocy której zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji- SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  Zarząd dokonał wyboru do dofinansowania 3 projektów w ramach subregionów Sądeckiego i Małopolska Zachodnia w związku z powyższym Gmina Kłaj znalazła się na liście rezerwowej.

  W chwili obecnej jedynym źródłem dofinansowania wymiany nieekologicznych źródeł ciepła jest program "Czyste Powietrze" realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji tel.: 12 284-11-00 wew. 26.

Galeria