RSS

Aktualności

  • Wednesday, 20 May 2020r. Inwestycje

    Chodnikiem do i ze szkoły w Brzeziu

    Dobra wiadomość jest taka, że największa z drogowych inwestycji 2020 roku zakończyła się na 2 miesiące przed planowanym oddaniem. W połowie maja przekazana do użytku została droga tzw. Szkolna od skrzyżowania z ul. Wołową w Gruszkach w stronę Brzezia do wiaduktu autostrady.

    Inwestycja miała na celu poszerzenie jezdni, budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz fragmentem drogi rowerowej. Zadanie wykonane zostało częściowo ze środków pochodzących z budżetu gminy Kłaj oraz z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Na wykonanie tego przedsięwzięcia gmina otrzymała aż 944.161,69 złotych.

Galeria