RSS

Aktualności

  • Monday, 24 June 2019r. Inwestycje

    Będzie bezpieczniej w drodze do szkoły

    W ubiegłym miesiącu rozstrzygnięty został przetarg na zadanie pn. „Rozbudowa istniejącej drogi w km 0+000,00 – 0+270,70 zlokalizowanej na dz. nr 881/1 na cel drogi gminnej publicznej klasy D oraz budowa nowej drogi gminnej w km 0+020,71-0+486,60 klasy D” w miejscowości Kłaj gm. Kłaj”.

    Dzięki tej inwestycji ma powstać długo wyczekiwana droga pomiędzy tzw. ulicą Kościelną w Kłaju, a Szkoła Podstawową. Najkorzystniejszą ofertę na realizację przedsięwzięcia przedstawił Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD, który w najbliższym czasie ma rozpocząć już prace. Dzieci po wakacyjnej przerwie będą mogły bezpieczniej poruszać się w drodze do i ze szkoły.

    Na to zadanie Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie w kwocie: 1.506.332,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Galeria