RSS

Aktualności

 • Monday, 17 June 2019r. Informacje

  Apel w sprawie usuwania Barszczu Sosnowskiego

  W związku z informacjami o występowaniu na terenie naszej gminy stanowisk Barszczu Sosnowskiego apelujemy do właścicieli i zarządców nieruchomości o usuwanie tej toksycznej rośliny stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a w szczególności dla dzieci i osób cierpiących na alergie.

  Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz stosownymi rozporządzeniami ministra środowiska na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się Barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej. Stąd w przypadku wystąpienia poparzeń odpowiedzialnością może zostać obarczony właściciel lub zarządca nieruchomości, na której zaistniało przedmiotowe zdarzenie.

  Urząd Gminy w Kłaju systematycznie niszczy, na terenach będących własnością gminy, mający właściwości toksyczne barszcz, lecz tylko podjęcie kompleksowych działań może spowodować całkowite jego zniszczenie.

  Prosimy o nielekceważenie problemu i podjęcie stosownych działań w przypadku stwierdzenia występowania tej rośliny na swojej nieruchomości.

  Wójt Gminy Kłaj

Galeria