RSS

Aktualności

  • Thursday, 7 February 2019r. Informacje

    Apel do Mieszkańców Gminy - obowiązek wykaszania traw i usuwania chwastów

    Wójt Gminy Kłaj przypomina o obowiązku wykaszania traw, niszczenia chwastów i Barszczu Sosnowskiego (haracleum Sosnowski) na swoich nieruchomościach. Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona, co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym-od wiosny do wczesnej jesieni. Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r.poz.1161).

    Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolnych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Zaniedbane i nieskoszone działki wpływają negatywnie na estetyczny wygląd terenu naszej gminy oraz stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników i gryzoni, a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek. Samosiewy dodatkowo zarastają roślinnością drzewiastą oraz często stają się również miejscem składowania odpadów.

Galeria