RSS

Aktualności

 • Thursday, 15 July 2021r. Informacje

  „Amicus Hominum" oraz „Kryształy Soli" dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych

  Szanowni Państwo,

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do honorowych nagród „Amicus Hominum" dla osób działających na rzecz dobra innych oraz „Kryształy Soli" dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych.

  Wyróżnienia te od lat doceniają licznie realizowane inicjatywy oraz podejmowane aktywności na rzecz różnych środowisk. Tegoroczne nominacje do nagród mogą być także okazją, by podziękować oraz wyróżnić tych Małopolan, którzy swoją odwagą, pracą, a także zaangażowaniem walczyli o życie i zdrowie innych, w czasie pandemii COVID-19.

  Nagroda „Kryształy Soli"

  W tegorocznej edycji Nagrody „Kryształy Soli" najlepsza małopolska organizacja pozarządowa otrzyma nagrodę finansową w wysokości 15 000 zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

  Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych Kryształy Soli zostanie przyznana po raz siedemnasty w następujących kategoriach:

  Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

  Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna

  Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie

  Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia

  Gospodarka i Zrównoważony Rozwój

  Najlepszy Projekt Społeczny

  Kto może zgłosić kandydatów do Nagrody?

  Osoby prawne, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej.

  Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 16 sierpnia 2021 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego)

  Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulamin oraz wzór formularzy zgłoszeniowych dostępne są na stronie internetowej

  https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/krysztaly-soli

  Więcej informacji można uzyskać w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. 12 61 60 121 / 12 61 60 531     .

  ==========================================================================================

  Nagroda „Amicus Hominum"

  Nagroda została ustanowiona w 2006 roku przez samorząd województwa małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Nagroda Amicus Hominum promuje ideę wolontariatu i ma charakter honorowy.

  W 2021 roku Nagroda zostanie przyznana w pięciu kategoriach:

  Polityka Społeczna i Prorodzinna, Pomoc Osobom z Niepełnosprawnościami

  Promocja i Ochrona Zdrowia

  Sport i Edukacja

  Działalność Filantropijna

  Inicjatywa Młodych

  W sposób szczególny pragniemy docenić zaangażowanie społeczne młodzieży w kategorii konkursu Inicjatywa Młodych, skierowanej do młodych osób podejmujących różnorodne inicjatywy na rzecz dobra innych, w tym promujące postawę otwartości oraz ideę młodzieżowego wolontariatu.

  Kto może zgłosić kandydatów do Nagrody?

  Zgłoszeń mogą dokonywać: osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.

  Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 16 sierpnia 2021 roku. (Liczy się data wpływu do Urzędu).

  Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulamin oraz wzór formularzy zgłoszeniowych dostępne są na stronie internetowej https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/amicus-hominum

  Więcej informacji można uzyskać w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. 12 61 60 121 / 12 61 60 531     .

   

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kancelaria Zarządu

  ul. Warszawska 10, 32-200 Miechów, tel.: +48 12 61 60 959

  Adres korespondencyjny: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

  www.malopolska.pl fb.com/lubiemalopolske

Galeria