RSS

Aktualności

 • Wednesday, 29 July 2020r. Informacje

  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wielickim (V)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje, że rozpoczyna przyjmowanie wniosków na bon szkoleniowy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wielickim (V)" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  NABÓR CIĄGŁY

  W ramach ww. naboru wniosków przewiduje się: 6 miejsc. 

   

  Wsparciem mogą zostać objęte osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP Wieliczka jako bezrobotne, w tym w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu –  tzw. osoby z kategorii NEET.

   

  WAŻNE: osoby zainteresowane skorzystaniem z bonu szkoleniowego powinny mieć najpóźniej na dzień złożenia wniosku ustalone działania w Indywidualnym Planie Działania u doradcy klienta oraz przeprowadzoną poradę indywidualną udzieloną przez doradcę zawodowego.

  Projekt zakłada możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom/czkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

  Kompletne wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Sienkiewicza 13A w Wieliczce. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami organizacji bonu szkoleniowego znajdującymi się w załączeniu.

  Załączniki dostępne na stronie PUP’u.

Galeria