Rada Gminy

Skład Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy:

 • Funkcje przewodniczącego Rady Gminy pełni Sylwester Skoczek

Brzezie: 

 • Kuczko Andrzej

Dąbrowa:     

 • Marosz Roman     

Szarów:     

 • Skoczek Sylwester
 • Baja Elżbieta   

Gruszki:     

 • Kowalczyk Marcin     

Łężkowice - Grodkowice: 

 • Wilk Wojciech

Targowisko - Łężkowice:     

 • Gądek Renata 
 • Skiba Agata
 • Łyszkowicz Dariusz 

Kłaj:     

 • Balik Krzysztof
 • Czubak Jerzy
 • Paluszak Stanisław
 • Płachno Jan
 • Puścizna Ewa

Łysokanie:     

 • Maciejasz Włodzimierz

tel. (12) 284 31 59
email:
adres: Urząd Gminy w Kłaju
32-015 Kłaj 652
III piętro