Referaty

Referat  Finansów 

 • Elżbieta  Kuraś 
 • Agata Moryc 
 • Michał Zając
 • Karolina Sobas
 • Krystyna Golarz

Referat  Organizacyjny i Administracji 

 • Aneta Obrał
 • Małgorzata Domagała
 • Justyna Świętek
 • Joanna Strużyna

Referat inwestycji

 • Radosław Bielak
 • Joanna Jankowicz-Nogal
 • Katarzyna Zając

Referat Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

 • Aleksander Kaczmarek 
 • Władysław Migdał 
 • Zbigniew Prochwicz

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Planowania Przestrzennego

 • Marta Bzdyl
 • Józefa Przygoda 
 • Elżbieta Jeż
 • Edyta Kaźmierczyk
 • Alicja Hańderek

Referat Promocji, Kultury i Sportu

 • Małgorzata Balik
 • Oliwia Bieda

Referat Utrzymania Porządku i Czystości

 • Michał Łuczkiewicz
 • Magdalena Kurpet

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

 • Katarzyna Piotrowska-Ryś
 • Agnieszka Samek
 • Karolina Łach

Samodzielne  Stanowisko ds. osobowych i płac

 • Katarzyna Musiejowska

Samodzielne Stanowisko ds. obsługi informatycznej i BiP

 • Rafał Gulis

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i  OSP

 • Dariusz Pilch

Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy z Ogranizacjami Pożytku Publicznego

 • Justyna Waligóra