Druki do pobrania

Referat Oragnizacyjny i Administracji:

Referat Inwestycji 

Referat Utrzymania Porządku i Czystości:

Referat Podatków i Opłat Lokalnych:
     Podatek od Nieruchomości:

     Podatek Rolny:

     Podatek Leśny:

Referat Ochrony Środowiska, Ewidencji Gospodarczej, Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:

Plan zagospodarowania przestrzennego:

Geodezja:

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół:

 Organizacje pozarządowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej