Kalendarium

 • Data wydarzenia: Tuesday, 12 December 2017r.

  Szkolenie JPK

  W związku z rosnącym zainteresowaniem akcja informacyjno-szkoleniowa „WTORKI Z JPK” prowadzona przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową zostaje przedłużona na grudzień. 

  Bezpłatne szkolenia są prowadzone przez wszystkie urzędy skarbowe.

  Przedsiębiorcy mogą wziąć udział w szkoleniach w każdym urzędzie, również tam, gdzie nie rozliczają się na co dzień.

  W Urzędzie Skarbowym w Wieliczce spotkania odbywać się będą w trzy wtorki grudnia 2017 r., w siedzibie Urzędu, w sali 300, w datach i godzinach:

  • 12.12.2017 r. - 13.00
  • 19.12.2017 r. - 13.00

  Informacje na temat JPK można także uzyskać na stronach internetowych:

  • MF  www.jpk.mf.gov.pl
  • Urzędu Skarbowego w Wieliczce    
  • http://www.malopolskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-wieliczce

  Podstawa prawna: art. 109 ust. 8a w związku z art. 99 ust.11b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2017 poz 1221 z p.zm.).

  Sporządziła:
  Iwona Bobrowska-Jaworska
  Ekspert Skarbowy
  Urząd Skarbowy w Wieliczce

Galeria