Program współpracy

W załączniku poniżej znajduje się uchwała nr XLVI/317/2014 z dnia 17 października w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.  

Program współpracy Gminy Kłaj z organizacjami pożytku publicznego na rok 2017