Uniwersytet Trzeciego Wieku

Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku założono w 1975 roku. Obecnie w Polsce działa ich już ponad 250 i zrzeszają łącznie 100 tysięcy studentów.

U nas w gminie Kłaj z inicjatywy wójta Zbigniewa Strączka i posłanką na Sejm RP Elżbiety Achinger, powołano do życia Uniwersytet Trzeciego Wieku 14 listopada 2011 r.  W inauguracji roku akademickiego uczestniczył poseł na Sejm RP Jarosław Gowin.

W tym wyjątkowym dniu wręczono także ponad 50 uczestnikom Uczelni pierwsze indeksy. Przyszli studenci otrzymali je z rąk Jarosława Gowina oraz rektora Wyższej  Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. 

Przewodniczącym Rady Studenckiej jest Ryszard Chwil, zastępcą Maria Chyl, a skarbnikiem Teresa Maziarz.

Program UTW jest bardzo urozmaicony. Studenci będą poznawać tajniki filozofii, wiedzy o sztuce, uczestniczyć w wycieczkach rekreacyjnych i poszerzać wiedzę w wielu innych dziedzinach życia, a co najważniejsze tworzyć wspólnotę zainteresowań.

Więcej informacji na temat terminów i tematów wykładów UTW można znaleźć w kalendarzu wydarzeń

Harmonogram koncertów symfonicznych Filharmonii Krakowskiej