RSS

Aktualności

 • Wednesday, 13 September 2017r. Informacje

  Zakaz spalania odpadów zielonych

  Jesienne porządki w przydomowych ogródkach i na działkach rozpoczęły się na dobre. I jak co roku jest problem z zeschniętymi liśćmi i starymi gałęziami. 

  Art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach mówi, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

  Jeszcze do niedawna prawo pozwalało na to, żeby spalać suche odpady roślinne czyli gałęzie  i liście pod warunkiem, że nie powodowało to nadmiernej uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości. Jednak prawo się zmieniło. Uchwała Nr XXXV/243/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłaj nakłada na gminę obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, nawet odpadów zielonych.

  A zatem – NA TERENIE GMINY KŁAJ NIE WOLNO JUŻ SPALAĆ ODPADÓW ZIELONYCH 

  Właściciele nieruchomości, którzy posiadają ogródki i rozpoczynają jesienne porządki mają w 2017r. dwie opcje do wyboru: albo kompostować, albo oddawać odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W 2018 r. odpady zielone będzie można także wystawiać w systemowych workach zgodnie z harmonogramem.

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usytuowany jest koło oczyszczalni ścieków "Szarów" w miejscowości Targowisko, czynny w środy i soboty w godzinach 14.00 - 18.00.

  Pamiętajmy!
  Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

  Art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

   

   

   

   

   

   

   

Galeria