RSS

Aktualności

 • Saturday, 9 December 2017r. Informacje

  Szanowni Mieszkańcy miejscowości Dąbrowa, Szarów, Łysokanie, Brzezie, Gruszki, Grodkowice, Łężkowice

  Szanowni Mieszkańcy miejscowości Dąbrowa, Szarów, Łysokanie, Brzezie, Gruszki, Grodkowice, Łężkowice.

  W nawiązaniu do wydarzeń, które miały miejsce w dniach od 30.08.2017r do 03.09.2017 r, kiedy stwierdzono w gminnej sieci wodociągowej występowanie bakterii z grupy coli uprzejmie informuję, że w związku z koniecznością przepłukania wewnętrznych instalacji w budynku po dopuszczeniu wody do użytku Mieszkańcy wyżej wymienionych miejscowości będący Odbiorcami Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. będą mieli dokonywane korekty (odliczenia) rachunków w zakresie zużycia wody i odprowadzenia ścieków. Rachunki będą pomniejszone w najbliższym okresie rozliczeniowym. Ilość odliczenia wody i ścieków – 1000 litrów (1 m3).

  Jednocześnie pragnę poinformować Mieszkańców, że Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne podjęło niezwłoczne działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, ustalenia przyczyn oraz wyciagnięcia wniosków po to aby w przyszłości zminimalizować prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia zaistniałego zjawiska. Ze swojej strony przepraszam wszystkich Mieszkańców za powstałe z tego tytułu utrudnienia i niedogodności.

  Jednocześnie bardzo dziękuję Mieszkańcom za wyjątkową cierpliwość i wyrozumiałość, którą wykazaliście Państwo pomimo braku dostępu do bieżącej wody pitnej.

  Pragnę również serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w organizowanie zastępczych punktów dystrybucji wody a w szczególności:

  • Szefowi Gminnego Sztabu Zarządzania Kryzysowego Panu Wójtowi Zbigniewowi Strączkowi oraz całemu Sztabowi Zarządzania Kryzysowego,
  • Gminnemu Komendantowi OSP Panu Dariuszowi Pilchowi oraz wszystkim druhom z jednostek OSP Gminy Kłaj,
  • Państwu Sołtysom z przedmiotowych miejscowości,

                                                                                                           

                                                                                                            Z wyrazami szacunku,

                                                                                                             Leszek Makowiecki

   

                                                                                                            Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Kłaj

Galeria