RSS

Aktualności

 • Wednesday, 13 September 2017r. Informacje

  Skorzystaj ze wsparcia – usuń azbest

  Urząd Gminy Kłaj zamierza przystąpić do realizacji programu mającego na celu usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłaj oraz pozyskać środki na ten cel z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO) na lata 2014-2020.

  W związku z powyższym prosimy wszystkich mieszkańców gminy, którzy planują usunięcie azbestu lub wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości w latach 2018 - 2020r. o składanie ankiety/deklaracji do dnia 13 października 2017r.

  Wypełnioną ankietę dotyczącą chęci uczestnictwa w programie należy złożyć w Sekretariacie Urzędzie Gminy Kłaj lub przesłać na adres mailowy:  

  ANKIETY SĄ DO POBRANIA W URZĘDZIE GMINY KŁAJ LUB PONIŻEJ:

  Program realizowany będzie w momencie pozyskania przez Gminę środków zewnętrznych.

  Wypełnienie i złożenie ankiety nie gwarantuje uczestnictwa w programie.

Galeria